Farancia

Lower Classification

  • Farancia abacura
    • eastern mud snake (Farancia abacura abacura)
    • western mud snake (Farancia abacura reinwardtii)
  • Farancia erytrogramma
    • rainbow snake (Farancia erytrogramma erytrogramma)
    • Florida rainbow snake (Farancia erytrogramma seminola)